23 maart 2015

een portretstempel in opdracht

Voor Eppo van Nispen tot Sevenaer die voor de tweede keer zijn medewerking aan Pub 'n' Pub verleende maakte ik in opdracht van Linda Kohn dit stempelportret.